زمینه های فعالیت

منابع آب

زمینه کاری شرکت سامان آبراه در خصوص مشاوره در زمینه های زیر می باشد

شبکه آبیاری و زهکشی

زمینه کاری شرکت سامان آبراه در خصوص مشاوره در زمینه های زیر می باشد

خاک شناسی

زمینه کاری شرکت سامان آبراه در خصوص مشاوره در زمینه های زیر می باشد

فعالیت های اجتماعی

زمینه کاری شرکت سامان آبراه در خصوص مشاوره در زمینه های زیر می باشد

به انجام رساندن خدمات بر اساس اصول علمي در راستاي توسعه پايدار كشاورزي و به صورت حرفه اي با كيفيت و بهره وري مطلوب در سطح ملي و بين المللي به نحوي كه نتايج قابل اطمينان و ارزش آفرين باشد.

انجام خدمات فني و مهندسي در سطوح ملي و بين المللي با هدف توسعه پايدار در بخشهاي آبياري و زهكشي ، منابع آب و كشاورزي با استفاده از اصول علمي به صورت قابل اطمينان و ارزش آفرين.

به انجام رساندن خدمات بر اساس اصول علمي در راستاي توسعه پايدار كشاورزي و به صورت حرفه اي با كيفيت و بهره وري مطلوب در سطح ملي و بين المللي به نحوي كه نتايج قابل اطمينان و ارزش آفرين باشد.

انجام خدمات فني و مهندسي در سطوح ملي و بين المللي با هدف توسعه پايدار در بخشهاي آبياري و زهكشي ، منابع آب و كشاورزي با استفاده از اصول علمي به صورت قابل اطمينان و ارزش آفرين.

به انجام رساندن خدمات بر اساس اصول علمي در راستاي توسعه پايدار كشاورزي و به صورت حرفه اي با كيفيت و بهره وري مطلوب در سطح ملي و بين المللي به نحوي كه نتايج قابل اطمينان و ارزش آفرين باشد.

انجام خدمات فني و مهندسي در سطوح ملي و بين المللي با هدف توسعه پايدار در بخشهاي آبياري و زهكشي ، منابع آب و كشاورزي با استفاده از اصول علمي به صورت قابل اطمينان و ارزش آفرين.

به انجام رساندن خدمات بر اساس اصول علمي در راستاي توسعه پايدار كشاورزي و به صورت حرفه اي با كيفيت و بهره وري مطلوب در سطح ملي و بين المللي به نحوي كه نتايج قابل اطمينان و ارزش آفرين باشد.

انجام خدمات فني و مهندسي در سطوح ملي و بين المللي با هدف توسعه پايدار در بخشهاي آبياري و زهكشي ، منابع آب و كشاورزي با استفاده از اصول علمي به صورت قابل اطمينان و ارزش آفرين.

آخرین پروژه ها

شبكه آبياري و زهكشي دز

شبكه آبياري و زهكشي دز

محدوده شهرستانهای دزفول و اندیمشک

شبكه آبياری بارانی فتحعلی

شبكه آبياری بارانی فتحعلی

استان اردبيل پارس آباد

شبكه آبياري باراني بيله سوار

شبكه آبياري باراني بيله سوار

استان اردبيل، دشت مغان

شبكه آبياري و زهكشي شادگان

شبكه آبياري و زهكشي شادگان

استان خوزستان

اخبار و رویدادهای مهم

اخبار سامان آبراه

تجهیز ۲۵۰۰ هکتار از اراضی البرز به سیستم آبیاری

بنا بر پیش‌بینی‌های انجام‌شده در سال جاری دو هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی استان به سیستم آبیاری مدرن مجهز می‌شو...

ادامه مطلب

توسعه آبیاری تحت‌فشار در استان سمنان

در راستای مقابله با آثار سوء خشک‌سالی، توسعه آبیاری تحت‌ فشار در استان بدون محدودیت انجام می‌شود.

ادامه مطلب

صفحات ویژه

کیفیت آب های آبیاری در انار کاهش یافته است

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان انار گفت: شاهد افزایش دور آبیاری به بیش از ۱۰۰ روز در باغات شهرستان انار هستیم.

ادامه مطلب

اشتغالزایی در هر دو هکتار شبکه آبیاری و زهکشی

جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد: در 8 هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی این استان سیستمهای آبیاری تحت‌فشار اجرا شده...

ادامه مطلب