اخبار

اخبار

تجهیز ۲۵۰۰ هکتار از اراضی البرز به سیستم آبیاری
بنا بر پیش‌بینی‌های انجام‌شده در سال جاری دو هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی استان به سیستم آبیاری مدرن مجهز می‌شوند.
توسعه آبیاری تحت‌فشار در استان سمنان
در راستای مقابله با آثار سوء خشک‌سالی، توسعه آبیاری تحت‌ فشار در استان بدون محدودیت انجام می‌شود.
کیفیت آب های آبیاری در انار کاهش یافته است
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان انار گفت: شاهد افزایش دور آبیاری به بیش از ۱۰۰ روز در باغات شهرستان انار هستیم.
اشتغالزایی در هر دو هکتار شبکه آبیاری و زهکشی
جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد: در 8 هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی این استان سیستمهای آبیاری تحت‌فشار اجرا شده است.