آموزش و انتقال فناوری

ردیف

شرح

محل برگزاری

شرکت کنندگان

1

طراحی شبکه آبیاری

دفتر مرکزی شرکت

دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه قزوین

2

طراحی شبکه آبیاری قطره ای

دانشگاه گیلان

دانشجویان و دانشگاهیان دانشگاه گیلان

3

مبانی کاربردی در طراحی سیستم­ های زهکشی زیرزمینی

دانشگاه تهران- پردیس کرج

دانشجویان دانشگاه تهران- پردیس کرج

4

تجربیات و نوآوری های شبکه آبیاری بارانی بیله سوار مغان

آمفی تئاتر سازمان آب و برق خوزستان

مدیران و کارشناسان سازمان آب و برق خوزستان

5

روش کنترل طرح های مطالعاتی شبکه های آبیاری و زهکشی

مرکز آموزش سازمان جهاد کشاورزی اردبیل

کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی اردبیل

6

طراحی شبکه زهکشی

مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی

کارشناسان مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی

7

عملیات اجرایی شبکه های آبیاری تحت فشار

کارگاه آموزشی چهارمین کنفرانس تجربه­های ساخت شبکه ­های آبیاری و زهکشی- کرج

کارشناسان شرکت کننده در سمینار تجربه های ساخت

8

طراحی شبکه آبیاری

دانشگاه ارومیه

تعدادی از اساتید و دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی آب

9

کارگاه آموزشی سطح یک مهندسی ارزش

دفتر مرکزی شرکت

تمام کارکنان شرکت

10

طراحی سیستم های آبیاری قطره ای

دفتر مرکزی شرکت

تعدادی از همکاران

11

کارگاه آموزشی طراحی سیستم های آبیاری قطره ای

دفتر مرکزی شرکت

تعدادی از همکاران

12

آموزش نرم افزار Water Cad و Water Hammer

دفتر مرکزی شرکت

تعدادی از همکاران

13

آشنایی با دبی سنج های اولتراسونیک

دفتر مرکزی شرکت

تعدادی از همکاران

14

کاربرد GIS در مهندسی علوم آب

پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران

تعدادی از همکاران شرکت

15

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO9001-2000

دفتر اهواز شرکت

تعدادی از همکاران

16

آشنایی با تجهیزات ایستگاه کنترل مرکزی در آبیاری قطره ای

دفتر مرکزی شرکت

تعدادی از همکاران

17

ارزیابی مسائل زیست محیطی شبکه های آبیاری و زهکشی

دفتر مرکزی شرکت

تعدادی از همکاران

18

آشنایی با شیرآلات مصرفی در شبکه های آبیاری و زهکشی

دفتر مرکزی شرکت

تعدادی از همکاران

19

تدریس دروس اصول زهکشی و طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار

دانشگاه گیلان

دانشجویان کارشناسی مهندسی آب

20

تدریس بخشی از درس مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

دانشجویان کارشناسی ارشد

21

تدریس بخشی از درس مدیریت و بهره برداری شبکه های آبیاری و زهکشی

دانشگاه تهران

دانشجویان کارشناسی ارشد

22

تدریس اصول طراحی کانال- هیدرولیک کانالهای روباز- روشهای اصلاح اراضی شور

معاونت فنی و زیربنایی

کارشناسان آب و خاک

23

تدریس دوره طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی

معاونت آب و خاک

کارشناسان آب و خاک

24

تدریس آموزشی آبیاری زهکشی و تسطیح اراضی

معاونت فنی و زیربنایی

کارشناسان آب و خاک

25

تدریس اصلاح اراضی شور- طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی

معاونت فنی و زیربنایی

کارشناسان آب و خاک