خط مشي كيفيت

خط مشي

                                                                                                                    

شرکت مهندسين مشاور سامان­ آبراه با داشتن رتبه آبياري و زهکشي و کشاورزي، منابع طبيعي و دامپروري در زمينه مطالعه، طراحي و نظارت بر عمليات اجرائي شبکه ­هاي آبياري و زهکشي، طرحهاي کشاورزي و منابع طبيعي فعاليت مي­ نمايد و همواره ارتقاي کيفيت خدمات و بهبود مستمر اثربخش سيستم مديريت کيفيت و رعايت ايمنی و اثرات محيط زيستی را مدنظر دارد. در همين راستا تمامي کارکنان شرکت با الگو قراردادن و استقرار سيستم مديريت کيفيت بر اساس استاندارد جهاني ISO 9001:2015 و با رعايت استانداردهاي فني مربوطه و سيستم مديريت ايمني، بهداشت شغلي و محيط زيست بر اساس استاندارد HSE خود را به تحقق اهداف ذيل با فراهم نمودن تمامي منابع مورد نياز به همراه نظام آموزشي مستمر متعهد مي­داند.

-        ارتقاء سطح رضايت کارفرمايان از طريق انجام پروژه ­ها با بالاترين کيفيت و در زمان مقرر.

-        تلاش در جهت انجام پروژه­ های بين­ المللی.

-        ارتقاء مستمر سطح کيفيت خدمات بر اساس استانداردهاي داخلي و بين­ المللي.

-        ارتقاء سطح ارتباطات علمي با دانشگاهها، مؤسسات علمي- تحقيقاتي داخلي و خارجي در جهت پيشبرد کيفي پروژه ­هاي شرکت.

-        ارتقاء سطح رضايت کارکنان به عنوان اصلي­ ترين سرمايه شرکت.

-        استفاده بهينه از منابع با هدف افزايش بهره­ وری شرکت.

-        ارتقاء سطح همکاري و مساعدت با سازمان­ها و مؤسسات در راستاي منافع جامعه.

-        تعهد به رعايت الزامات ايمني و بهداشت شغلي کليه ذينفعان.

-        تعهد و جلوگيری از اثرات مخرب محيط زيستی در پروژه­ ها.