شبكه آبياري و زهكشي دز

شبكه آبياري و زهكشي دز

  • کارفرما: موسسه جهاد نصر
  • وضعیت پروژه: اتمام یافته است
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: بهمن 1387
  • تاریخ پایان: بهمن 1388
نام طرح: احداث شبکه فرعی آبیاری دز- محدوده شهرستانهای دزفول و اندیمشک
کارفرما: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دزفول و اندیمشک
خدمات مشاور: نظارت بر اجرای شبکه فرعی آبیاری دز
پیمانکار: 
- پروژه دزفول: استحکام راه دیمه – بندارراه جنوب- کارون سبلان پرشیا 
- پروژه اندیمشک: استحکام راه دیمه- سراب جنوب کارون- آرمان بتن- رباط گستر اندیشه
محدوده طرح: اراضي محدوده طرح بخشی از اراضی شبکه آبیاری و زهکشی بزرگ دز در سطح 1600 هکتار در استان خوزستان بوده که در اطراف شهرستان دزفول و محدوده روستاهای اسلام آباد، فضیلی، بنوت، محمدبن جعفر و منتظری واقع شده¬اند. 
اهداف طرح: توسعة كشاورزي، احداث شبکه های مدرن آبیاری، استفاده بهينه از منابع آب و خاك و اشتغالزائي در منطقه طرح  می باشد.
مشخصات فنی طرح
احجام کلی عملیات اجرایی : حجم کانال کنی: 44483 مترمکعب، حجم بتن لاینینگ: 17798 مترمکعب، تعداد سازه¬ها: 677 عدد

مشخصات کلی طرح :
برآورد هزینه اجرای طرح: 43 میلیارد ريال
 مدت زمان انجام كار: 12 ماه شمسي
- تاريخ شروع كار: 6/11/87