پروژه هاي مطالعاتي منابع آب

رديف

نام طرح

کارفرما

مساحت

(هکتار)

1

مطالعات اجتماعی، ایجاد تشکل های بهره برداری و نگهداری و آموزش بهره برداران شبکه آبياری بارانی اراضی بيله سوار

سازمان جهاد کشاورزی اردبیل

3200

2

مطالعات مدیریت یکپارچه بهره برداری و نگهداری و مشارکت مردمی شبکه آبیاری آیدوغموش

شرکت سهامی آب منطقه­ای آذربایجان شرقی

4000

3

مطالعات اجتماعی و نظام های بهره برداری پروژه تامین اب و شبکه آبیاری تحت فشار هارکله ـ لالی

سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

1500

4

نظارت بر یکپارچه سازی اراضی واحد عمرانی D9 دشت میاندربند

سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه

1300

5

پیاده سازی گزینه های اقدام نظام بهره برداری، تجمیع و یکپارچه سازی اراضی در طرح سد و شبکه آبیاری سهند

شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی

3000

6

مطالعات اجتماعی و نظام های بهره برداری شبکه آبياری و زهکشی اراضی تعاونی توليد روستایی پيراقوم و تپراقلو

اداره کل توسعه شبکه­های آبیاری و تجهیز و نوسازی اراضی

3300

7

مطالعات اجتماعی و نظام های بهره برداری طرح تجهیز و نوسازی شبکه آبیاری و زهکشی قوریچای

سازمان جهاد کشاورزی اردبیل

2000

8

مطالعات اجتماعی طرح تأمین آب اراضی سیروان

سازمان جهادکشاورزی ایلام

3500

9

مطالعات اجتماعی طرح شبکه آبیاری تحت فشار ماشکید سفلی

شرکت سهامی آب منطقه­ای سیستان و بلوچستان

3500

10

پیاده سازی نظام بهره برداری و جابجایی بهره برداران در اراضی طرح توسعه آبیاری تحت فشار فتحعلی

سازمان جهاد کشاورزی اردبیل

4800

11

مطالعات اجتماعي، مشاركت مردمي و نظام بهره­برداري شبكه آبياري و زهكشي دشت باغه

سازمان آب و برق خوزستان

6500

12

مشاركت مردمي براي ساخت و بهره­برداري از اراضي شادگان

مؤسسه جهاد نصر

3000

13

مطالعات اجتماعي، تعيين نظام بهره برداري و مشاركت مردمي طرح شبكه آبياري تحت فشار چمكبود آبدانان

سازمان جهاد کشاورزی ايلام

263

14

پیاده سازی گزینه های اقدام نظام بهره برداری، تجمیع و یکپارچه سازی اراضی در طرح شبکه آبیاری دشت عباس- الویت 3

مؤسسه جهاد نصر

4200

15

مطالعات اجتماعی، ایجاد تشکل ها و سازمان بهره برداری، پایش و نظارت بر بهره برداری شبکه آبیاری در طرح و ساخت در طرح انتقال و توزیع آب به اراضی دشت سيستان – اراضي محدوده هيرمند یک و سه

مجري طرح آبياري

دشت سيستان

32000

16

مطالعات اجتماعی، ایجاد تشکل­ها و سازمان بهره برداری، پایش و نظارت بر بهره برداری در پروژه طرح و ساخت (EPC) اشبکه فرعی آبیاری تحت جلدیان و سروکانی

مچری طرح جامع و شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی
رودخانه های مرزی کشور

3300

17

مطالعات اجتماعی، ایجاد تشکل ها و سازمان بهره برداری، پایش و نظارت بر بهره برداری در طرح و ساخت (EPC) انتقال و توزیع آب به اراضی دشت سيستان – اراضي محدوده هيرمند دو

مجري طرح آبياري

دشت سيستان

18000

18

توسعه پیاده سازی مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی در دشت های پایلوت (مرند، شبستر و تسوج)

شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی

-

19

مطالعات اجتماعی، ایجاد تشکل ها و سازمان بهره برداری، پایش و نظارت بر بهره برداری شبکه آبیاری کم فشار اراضی میمه دهلران

مچری طرح جامع و شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی
رودخانه های مرزی کشور

3000

20

مطالعات اجتماعی، ایجاد تشکل­ها و سازمان بهره برداری، پایش و نظارت بر بهره برداری در پروژه طرح و ساخت (EPC) شبکه فرعی آبیاری تحت فشار ناحیه 4 خداآفرین (لاریجان)

مچری طرح جامع و شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی

رودخانه های مرزی کشور

4000

21

مطالعات اجتماعی، ایجاد تشکل­ها و سازمان بهره برداری، پایش و نظارت بر بهره برداری در پروژه طرح و ساخت (EPC) شبکه فرعی آبیاری تحت فشار پایاب سد ماکو (پلدشت)

مچری طرح جامع و شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی
رودخانه های مرزی کشور

3500

22

بهنگام سازی مطالعات اجتماعی، استقرار نظام بهره برداری و نظارت بر بهره برداری شبکه فرعی آبیاری و زهکشی ناحیه عمرانی اول خداآفرین – دشت فتحعلی

مچری طرح جامع و شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی
رودخانه های مرزی کشور

3700

23

ایجاد و نظارت بر بهره برداری شبکه فرعی آبیاری و زهکشی ناجیه عمرانی دوم خداآفرین

مچری طرح جامع و شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی
رودخانه های مرزی کشور

13500