شبکه آبیاری و زهکشی

موقعيت: استان خوزستان مساحت: 8200هكتار
نام طرح: احداث شبکه فرعی آبیاری دز- محدوده شهرستانهای دزفول و اندیمشک کارفرما: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دزفول و اندیمشک خدمات مشاور: نظارت بر اجرای شبکه فرعی آبیاری دز پیمانکار:  - پروژه دزفول: استحکام راه دیمه – بندارراه جنوب- کارو...